Şirin Kırşehir

24.1.13

Ankara'da Gezilecek Yerler

Ankara
ANKARA
Gâvur Kalesi: Haymana yakınında olup, Hitit devrinden kalmadır. M.Ö. 1450’de yapılmıştır, üzerinde Hitit kıyafetlerini belirten kabartmalar yer almaktadır.
Kalecik Kalesi: Kalecik ilçesindedir. Romalılar devrinden kalmadır. Sarp bir tepe üzerindedir.
Câmiler : Selçuklu ve Osmanlı devirlerinden kalma çok sayıda cami vardır. Meşhur camilerden bazıları şunlardır:
Hacı Bayram Câmii ve Türbesi: 1427’de büyük alim Hacı Bayram-ı Veli tarafından Hemedanlı Ebû Bekr Mehmed’e yaptırılmış ve 16. asırda Mimar Sinan tarafından tamir edilmiş, zarif bir de minare eklenmiştir.
Ahi Elvan Câmii: Samanpazarı semtindedir. 1382’de Ahi Elvan Mehmed Bey tarafından yaptırılmıştır. Sultan Çelebi Mehmed 1413’de camiyi tamir ettirmiştir.
Alâaddin Câmii: Ankara Kalesi içinde 1198’de Selçuklu Sultanı İkinci Kılıçarslan’ın oğlu ve Ankara valisi olan Muhiddîn Mes’ûd Şah tarafından yaptırılmıştır. Ankara’nın en eski camisidir.
Aslanhâne (Ahi Şerâfeddîn) Câmii: Atpazarı semtindedir. 1290’da Ahi reislerinden Şerâfeddîn tarafından yaptırılmıştır.
Cenâbî Ahmed Paşa Câmii (Yeni Câmii): Öncebeci semtinde olup, 1566’da Anadolu Beylerbeyi Cenâbî Ahmed Paşa tarafından yaptırılmıştır. Yeni Cami ve Ahmediye Câmii adlarıyla da tanınır. 1802, 1887, 1940’da tamir görmüştür.
Hacı Musâ Câmii: Demirtaş Mahallesinde olup, 1461’de Hacı Musâ tarafından yaptırılmıştır. 1923’de tamir gören cami, dikdörtgen şeklinde kerpiç duvarlidir.
İki Şerefeli Cami: Ulucanlar semtindedir. 1674’de Resûl Efendi tarafından yaptırılmıştır. Bu yüzden Resûl Efendi Câmii diye de bilinir.
Karacabey Câmii: 1440’da İkinci Murâd’ın komutanlarından Karacabey tarafından Mimar Ebûbekir oğlu Ahmed’e yaptırılmıştır.
Karanlık Mescid: On altıncı yüzyılda Elhac Hasan tarafından yaptırılmıştır. Sabûnî Mescid adıyla da anılır. Kapısı ile kitâbesi, İstanbul Türk-İslam Eserleri Müzesinde bulunmaktadır.
Saraç Sinân Mescidi: Atpazarındadır. Sultan İkinci Gıyâseddîn zamanında 1288’de Elhac Sirâceddîn tarafından Mimar Yûsuf bin Kulhasan’a yaptırılmıştır.
Zincirli Câmii: 1687’de Şeyhülislam Ankaralı Mehmed Emîn Ankaravî tarafından yaptırılmıştır. 1879, 1911 ve 1937 yıllarında üç kez tamir görmüştür. Alt kısmı kırmızı Ankara taşından yapılmıştır.
Bünyâmin Câmii: Alaş’tadır. Onaltıncı asırda Şeyh Bünyâmin Ayâşî için yapılmıştır.
Akşemseddîn Câmii: Beypazarı’nda Şeyh Akşemseddîn adına yaptırılmıştır. Birkaç defa tamir görmüştür. Minaresi tek şerefelidir.
Kurşunlu Câmii: Beypazarı’nda Sadrâzam Nâsûh Paşa tarafından 17. yüzyılda yaptırılmıştır. Kubbesi kurşunlu olduğu için bu isimle anılmaktadır.
Maltepe Câmii: Cumhuriyet devrinde yapılmış olup, klasik Osmanlı mimari özelliklerini taşır.
Eski Hamam: Ulus’ta olup, 15. asırda yapılmıştır.
Karacabey Hamamı: 1444’te Varna Muharebesinde şehid olan Karacabey adına yaptırılmıştır. Çeşitli zamanlarda tamir görmüştür.
Şengül Hamamı: On sekizinci asırda yapılmıştır. İstiklâl mahallesindedir. On dokuzuncu asırda tamir görmüştür.
Çankaya Atatürk Müzesi: Atatürk’ün oturduğu köşk olup, içinde Atatürk’ün kullandığı eşya ve mobilyalar muhafaza edilmektedir.
Anıtkabir Müzesi: Atatürk’ün yattığı bu yer, müze haline getirilmiştir. Atatürk’ün eşyaları, 3113 kitabı ve belgeleri, kendisine hediye edilen kılıç ve şiltler burada bulunmaktadır. Projesini Ord. Prof. Emin Onat ve Doç. Orhan Arda hazırlamıştır. 1944-1953 yılları arasında yapılmıştır.
TBMM Müzesi: 23 Nisan 1920-1923’de ilk Büyük Millet Meclisinin bulunduğu bu binada bu devre ait eşyalar sergilenmektedir.
Anadolu Medeniyetleri Müzesi: Cumhuriyetin ilk senelerinde “Hitit Müzesi” olarak kurulan bu müze daha sonra “Arkeoloji Medeniyetleri Müzesi” oldu. 1967’de zenginleştirilerek “Anadolu Medeniyetleri Müzesi” olmuştur.
Etnografya Müzesi: 1928’de kurulmuştur. Atatürk’ün naşı 1938’den 1953’e kadar 15 sene burada kalmıştır. Bu müze Türk-İslam eserleri bakımından çok zengindir.
Diğer Müzeler: Ankara müzeler bakımından çok zengindir. Devlet Demiryolları Müzesi, Sağlık Müzesi, Hayvanat Müzesi, Tabiat Tarihi Müzesi bu müzelerden bazılarıdır.
Anıtlar: Ulus Meydanında Zafer Anıtı, Etnografya Müzesi ve Orduevi önünde Atatürk Anıtları, Yenişehir’de Güvenlik Anıtı ve Polatlı’da Sakarya Şehidleri Âbidesi başlıcalarıdır.
Milli Kütüphane: Türkiye’nin en büyük ve en modern kütüphanesidir. Çok değerli eski eserler vardır. Dünyada tek nüshası bulunan Muradnâme buradadır.
Augustus Tapınağı: Tapınak iki bölümdür : Birinci bölüm, Frigyalılar zamanında “Men” adına M.Ö.2. asırda yapılmıştır. İkinci bölüm; Galat Kralı Pylamenes tarafından M.S. 10. yılda Roma İmparatoru Augustus adına yapılmıştır.
Tulianus Sütunu: M.S. 4. asırda dikilmiştir. Ulus semtinde Hükümet meydanındadır.
Roma Hamamı: M.S. 3. asırda Roma İmparatoru Caracalla tarafından yaptırılmış olup, 500 sene hamam olarak kullanılmış ve M.S. 8. asırda yangın neticesi yıkılmıştır.
Gordion: Polatlı yakınında, Yassıhöyük köyündedir. M.Ö. 8. asırda Frigya’nın başkenti olmuştur. Hitit, Asur ve Frigya devrinin önemli şehri idi. 1950 senesinde yapılan kazılarda Frigyalılara ait saray, Hitit mezarlığı ve Midas’ın mezarı bulundu.
Elmadağ: Ankara’ya 25 km uzaklıkta bulunan ve kışın devamlı karla örtülü olan Elmadağ kışın Ankaralıların en çok uğradığı yerlerden biridir. Burada kış sporları çok yapılır.
Kızılcahamam: Selçuklu mimarisinin hususiyetlerini taşıyan hamamları vardır.
Haymana mağara ve kaplıcaları: Turistlerin gezdiği yerler arasındadır. Kaplıcaları, çocuk felcine, kadın hastalıklarına, romatizma ve nefrite iyi gelir. İçmeleri ise idrar yolu hastalıklarına faydalıdır.
Atatürk Orman Çiftliği: Yüzme havuzu, hayvanat bahçesi ve çeşitli tesisleri işe bir gezinti mahallidir.
Gençlik Parkı: Şehir merkezinde bulunmaktadır.

0 yorum:

Haftalık En Çok Okunanlar