Şirin Kırşehir

22.1.13

Kırşehir Sıdıklı Kulpak Kalesi

Sıdıklı Kulpak Kalesi
Sıdıklı (Kulpak) Kalesi

Kırşehir merkez ilçeye bağlı Sıdıklı köyünün Kulpak mahallesinde yer almaktadır. Bölgeye kısmen hakim bir noktada bulunan kalenin kuzeyi uçurumdur. Kale verimli bir arazide yer almaktadır. Kalenin güneyinden gelerek doğusunu dolaşan küçük bir çay vardır. Kırşehir Kaleleri içerinde yükseltisi en düşük olan kaledir. Kalenin kuzeyinde Sıdıklı Baraj Gölü, güneyinde ise Hirfanlı Baraj Gölü almaktadır. Kuzeydoğu-güneybatı doğrultulu olan Sıdıklı Kalesi 1040 m. yükseltiye sahiptir. Köy yerleşmesinin içerisinde kalmasından ötürü büyük oranda tahrip olmuştur. Sıdıklı (Kulpak) Kalesi ikiye bölünmüş durumdadır. Doğu ve batı bölümü olarak adlandırabileceğimiz bu bölümler tali bir yol ile birbirinden ayrılmaktadır. Ayrıca iki yerleşmeyi birbirinden ayıran tali yolun altından, kayaların içinden akarak gelen su kaynakları da bulunmaktadır. Batı yerleşmesi, doğu kısmına oranla daha fazla yükseltiye sahiptir. Bazı kaynaklar ve köylüler doğu yerleşmesine yakın kısımlarda mağaraların bulunduğunu belirtmektedirler. Günümüzde mağaraların olduğu alanlar tümüyle meyve ağaçları ve evlerle kaplıdır.

0 yorum:

Haftalık En Çok Okunanlar