Şirin Kırşehir

15.11.12

Kırşehir Adının Kaynağı

Kırşehir Yeraltı Şehri
Kırşehir Adının Kaynağı, Kökeni
Tarihte Kırşehir çok değişik isimler almış ve değişik milletlerin idarelerine girmiştir. Kırşehir'in bilinen en eski adı Kibert haritasında geçtiği şekliyle, Aquae Saravenas (Aqua Saravenae - Akova Saravena) yani Su Şehri'dir. Yunanlılara göre Kırşehir'in adı Mohissos - Makissos'dur. 640 yılına ait bir haritada Kırşehir'den Parnosos diye bahsedilmektedir. Romalılar zamanında da Kırşehir'in Parnosos adını taşıdığı sanılmaktadır, Ancak Bizanslılar devrinde Kral I. Jüstinianos'un şehri yeniden kurması ve yakın ilgisinden dolayı Kırşehir'in adı Justiniyanpolis'dir. Selçuklular zamanında ise Kırşehri adını alan Kırşehir'e bir ara Gülşehri de denilmiştir.


Kırşehir ve Adı Hakkında Daha Fazla Bilgi

0 yorum:

Haftalık En Çok Okunanlar