Şirin Kırşehir

24.12.12

Ahi Evran Veli ve Ahi Evran Camii

Ahi Evran Camii

Ahi Evran Camii, Kırşehir il merkezinde, kendi adıyla anılan Ahi Evran Mahallesinde yer almaktadır. Ahi Evran Veli'nin türbesinin de bulunduğu camii, Osmanlı Devleti zamanında Türk esnaf ve sanatkarlarının merkezi olmuştur. Ahilik teşkilatının kurucusu Ahi Evran, Azerbaycan'ın Hoy Kasabasında doğmuş, 93 yaşında Kırşehir'de ölmüştür. Gençlik yıllarında Maveraünnehir ve Horasana giderek ünlü alimlarden Fahruddini Razi'den ve Ahmet Yesevi'den dersler almıştır. Ahi Evran; tefsir, hadis, kelam, fıkıh ve tasavvufi kitaplar yazmıştır. Ayrıca felsefe, tıp ve kimya sahalarında da geniş bilgi sahibi olan çok yönlü bir bilim adamı ve filozoftur. İbni Sina ve Fahruddini Razi'nin eserlerini Farsçaya çevirmiştir. Anadolu'da birçok ili dolaşan Ahi Evran, Kırşehir'e yerleşmiş ve sanatkarlar ve tüketicilerin hakları koruyan Ahilik Teşkilatını kurmuştur.

Ahilik Teşkilatı; Türkler arasında gelişip yaygınlaşan; sanat, ticaret, dayanışma ve yardımlaşma kurumudur. Ahilik; iş ahlakını savunan, tüketicinin ve çalışanların hakkını koruyan; akıl, ahlak, bilim ve çalışma prensipleri üzerine kurulmuştur. Ahiliğin temel amaçları; atölye veya tezgahta sanatı ve güzel ahlakı öğrenerek, topluma iyi ahlaklı, üretken ve çalışkan insan yetiştirmektir. Ayrıca; üst düzeyde üretim gerçekleştirmek, üstün kalitede mal ve hizmet üretmek, tüketici haklarını ve hayatını korumak, üreticilerin eğitimini ve bilgi paylaşımını sağlamak, toplumun ekonomik ve sosyal yaşamını geliştirmek, yeri geldiği zaman yurt savunmasına katılmak, Ahiliğin diğer amaçları arasında yer almaktadır. Coğrafyacı gezgin İbni Batuta (1304-1369), Anadolu'yu gezip Ahi Teşkilatını tanıdıktan sonra; ''Ben dünyada ahilerden daha nezaketli, kibar ve anlayışlı kimse görmedim.'' demiş, Ahi Evran Veli'ye dizelerinde yer vermeyi ihmal etmemiştir.

''O, akla yâr, nefse düşmandı.
Dini, eteği ve yaşayışı temizdi.
Verdiği terbiye ve bilgiler cesede candı.
O, ahilere ve beylere sultandı.''   

0 yorum:

Haftalık En Çok Okunanlar