Şirin Kırşehir

24.12.12

Kesikköprü

Kesikköprü
Orta Anadolu'daki Selçuklu Köprülerinden olup, Kırşehir-Konya yolunda, Kırşehir'in 20 km güneyinde Kızılırmak Nehri üzerindedir. Kızılırmak'ı on üç gözle aşan köprünün kitabesinde, Keyhüsrev oğlu Keykavus zamanında Atabeg izzü'd-Din Muhammed tarafından 1248 yılında yapıldığı yazılıdır. 17. ve 18. yüzyıllarda eşkiyalar tarafından köprü üzerinde kervan yollarının kesilmesinden dolayı Kesikköprü adını almıştır. Kesikköprü'nün Aksaray tarafında namazgah bulunmaktadır. Osmanlı dönemine ait kitabe altında da, basit yuvarlak nişten oluşan mihrap yer almaktadır.

1 yorum:

kesikçayır biçilir mi, sular soğuk icilir mi!

Haftalık En Çok Okunanlar