Şirin Kırşehir

24.12.12

Aşıkpaşa Türbesi

AŞIK PAŞA VE TÜRBESİ (1272-1333)

Aşıkpaşa Türbesi

Asıl adı Ali olan Aşık Paşa, Arapkir'de doğmuş, Kırşehir'de ölmüştür. Eserlerinde Türkçeyi kullanan Aşık Paşa, din ve tasavvuf bilgilerini, Şeyh Süleyman Türkmani'den öğrenmiştir. Aşık Paşa, Kırşehir'de bir zaviye kurmuştur. Aşık Paşa'nın 10613 beyitlik ''Garipname'' adlı eseri, Türkçe yazılmış olmasıyla önem taşımaktadır. Garipname, Aşık Paşa'nın en tanınmış eseridir. Aşık Paşa Türbesi, Ankara-Kayseri Karayolu üzerindeki tepede, Aşık Paşa Mahallesi'ndeki büyük mezarlığın içinde yer almaktadır. Yapı tek katlı, iki bölümlü olarak inşaa edilmiştir. Giriş kapısı dikdörtgen planlı, Aşık Paşa'nın sandukasının bulunduğu bölüm ise kare palanlı ve kubbelidir. Türbenin Taç Kapısı, Anadolu Selçuklu Süsleme Sanatının yegane örneklerinden birisidir.

10 dilimli istridye kabuğu biçimindeki süslemeleri ve etrafındaki örgü süslemeler, taç kapı üzerindeki en dikkat çeken unsurlardır. Yapının kubbesinin Kırgız çadırını andırmasından dolayı, mimarın Horasandan gelmiş bir Türk olduğu düşünülmektedir. Yapının üç satırlık kitabesinde Aşık Paşa'nın, Şeyh Paşa Muhlis'in oğlu olduğu, doğduğu yıl ve öldüğü yıl gün olarak belirtilmiştir.  

1 yorum:

Türbenin giriş kapısı üzerinde daha önce bir kitabe vardı. Kimi rahatsız etti de kaldırıldı.

Haftalık En Çok Okunanlar