Şirin Kırşehir

26.12.12

Kırşehir Kale Alaaddin Camii

KIRŞEHİR KALE ALAADDİN CAMİİ

Kırşehir Kale Alaeddin Camii
Kırşehir Merkez Kale üzerinde yer almaktadır. Camiinin Anadolu Selçuklu hükümdarı Alaeddin Keykubat'ın damadı 2. Alaeddin tarafından yaptırıldığı düşünülmektedir.
Kırşehir Kale Alaaddin Camii 
Cami harap halde iken, Kırşehir Mutasarrıfı Arifi Bey tarafından 1893 yılında yeniden inşaa ettirildiği, Şeyh Süleyman Türkmani'nin evlatlarından Osman Hilmi'nin yazdığı manzumeden anlaşılmaktadır. Kırşehir'de Muzafferuddin Mehmet Şah tarafından inşaa ettirilen medresenin taç kapısı sökülerek Alaeddin Camii'nin yeniden inşaasında kullanılmıştır.   

0 yorum:

Haftalık En Çok Okunanlar