Şirin Kırşehir

23.12.12

Kırşehir Tarihçesi

Kırşehir Tarihçesi

Kırşehir Ahi Evran Camii

Bilinen 5000 yıllık tarihi bir geçmişe sahip olan Kırşehir, Hititler döneminde Akua Saravena (Su Şehri), Persler döneminde Katpatukya (Kapadokya-Güzel Atlar Ülkesi), Roma döneminde Makissos, Bizans döneminde Justianapolis ve Anadolu Selçuklu döneminde ise Gülşehri adını almıştır. Kırşehir, tarihte yeniden canlanışını, Anadolu Selçuklular'ına borçludur. Özellikle 11. yüzyıldan sonra Kırşehir'in ilim ve güzel sanatlar dalında büyük bir ağırlığı olduğu gözlemlenmiştir. 1243'te yapılan Kösedağ Savaşı'ndan sonra Moğollar, Anadoluya hakim olmuştur. Bu dönemde Kırşehir'e vali olarak atanan Cacaoğlu Nureddin, Moğollara karşı barışçı bir siyaset güderek Kırşehir'i bayındır bir duruma getirmiştir.

Bu dönemde Kırşehir, Türk Kültür Merkezlerinin en önemlilerinden biri haline gelmiştir. Türk dilinin öncüsü Aşıkpaşa, Gökbilim Medresesi'nin kurucusu Cacabey, Ahilik teşkilatının kurucusu Ahi Evran Veli, Süleyman Türkmani, Ahmedi Gülşehri, Hacı Bektaş Veli gibi Türk İslam şair düşünür ve biliminsanlarını yetiştirmiştir. Taptuk Emre ve Yunus Emre'nin de Kırşehir'de yaşadığı gözönüne alınırsa, Kırşehir'in o devirde bilim ve kültür merkezi olduğu anlaşılabilir. Daha sonra Kırşehir, çeşitli beyliklerin eğemenliği altına girmiştir, son olarak Kırşehir 2. Murat zamanında tam ve kesin Osmanlı Devleti yönetimine girmiştir. Konya eyaletine bağlı bir sancak olan Kırşehir, daha sonra Ankara vilayetine bağlı bir sancak olmuştur.

Milli mücadelede, Atatürk'e 5 gün ev sahipliği yapan Kırşehir, Kurtuluş Savaşı'nda da üzerine düşen görevi yapmış, 210 şehit ve 87 gazi vermiştir. 1924'de il olan Kırşehir, 1954 yılında siyasi oyunlarla ilçe yapılarak, Nevşehir ilçesi de il yapılarak bu ile bağlanmış; 1957 de tekrar il yapılmıştır.  

0 yorum:

Haftalık En Çok Okunanlar