Şirin Kırşehir

24.1.13

Sivas'ta Gezilecek Yerler

Sivas
SİVAS
Tarihi Eserler ve Turistik Yerleri : Sivas ili tarihi eserler, değerli mimari anıtlar, kaplıca, içmeler ve tabii güzellikleri bakımından çok zengindir. Bu ile Abideler Şehri de denir. Bilhassa Selçuklu Eserleri bakımından Konya’dan sonra gelir.
Ulu Câmii : Kitabesinden anlaşıldığına göre 1197’de Selçuklu Sultanı Kutbeddîn Melikşâh zamanında yapılmıştır. Eğrileriyle meşhur çini bezemeli tuğla minaresi 1213’te yapılmıştır. Halk arasında Alâeddîn Câmii de denir.
Meydan Câmii : Dikilitaş Mahallesinde Kânunî Sultan Süleymân Hanın vezirlerinden Koca Hasan Paşa tarafından 1564’de yaptırılmıştır.
Kale Câmii : Kale Mahallesinde Sultan Üçüncü Murâd Hanın vezirlerinden Mahmûd Paşa tarafından 1580’de yaptırılmıştır.
Aliağa Câmii : Subaşı Mahallesinde Behram Paşanın oğlu Mustafa Bey tarafından 1589’da yaptırılmıştır. Avluda bir aileye ait mezarlar vardır.
İmâret Câmii (Dâr-ür-Reha) : Cağırağzı semtindedir. 1321 senesinde Kemâleddîn Ahmed bin Reha tarafından yaptırılmıştır. Mescit, imarathane ve zaviyeden meydana gelen külliyeden günümüze sadece mescit ulaşmıştır.
Kale Câmii (Divriği) : Divriği ilçesindedir. Kitabesinden Mengücekoğullarından Şehinşah bin Süleymân tarafından 1181’de yaptırıldığı anlaşılmaktadır.
Tonus Câmii ve Halıları : Altınyayla ilçesindedir. Tonuslu Ahmed Ağa tarafından 1895’de yaptırılmıştır. Cami içinde serili olan ve cami için özel dokunmuş olan 32 adet halının tarihi değeri çok büyüktür.
Merkez Câmii : Şahruh Câmii olarakda bilinir. Alâüddevle’nin oğlu Şahruh Bey tarafından 1749 senesinde yaptırılmıştır. 1822’de tamir edilmiştir.
Ulu Câmii ve Dârüşşifâsı : Divriği ilçesindedir. Mengücekoğullarından Ahmed Şah ve hanımı Adil Melike Turan tarafından 1228’de yaptırılmıştır. Selçuklu mimarisinin orijinal eserlerindendir.
Çifte Minareli Medrese (Darü’l-Hadis) : İlhanlı veziri Şemseddin Cüveyni tarafından 1271’de yapılmıştır.
Gök Medrese : Selçuklu veziri Sâhip Ata tarafından 1271 senesinde yaptırılan bu medrese Türk mimari ve süsleme sanatının şahaserlerinden biridir.
Büruciye Medresesi : 1271 senesinde Üçüncü Gıyâseddîn Keyhüsrev devrinde Muzaffer Bürucirdi tarafından yaptırılmıştır. 1965-1966 arasında tamir edilen medrese günümüzde müze olarak kullanılmaktadır.
İzzeddîn Keykavus Şifâhanesî ( Şifâhiye Medresesi) : Şifahane ve tıp medresesi olarak 1217’de yapılan külliyeden günümüze sadece şifahane ulaşmıştır. Taç kapının sağındaki eyvanda Sultan Birinci İzzeddîn Keykavus’un türbesi vardır.
Türbeler : Sivas camiler gibi türbeler bakımından da çok zengin bir şehrimizdir.
Şemseddîn Sivâsî Türbesi : Meydan Câmiinin avlusunda merdivenlerden inişte ağ taraftadır. Büyük veli Şemseddîn Sivâsî medfun olduğu türbe 1600 yılında yapılmıştır.
Güdük Minare (Dabah Tekkesi) : 1347’de Eratnaoğullarından Şeyh Hasan Bey için türbe olarak yapılmıştır.
Ahi Emin Ahmed Türbesi : 1233’te yapılmıştır. Tokmakkapı mahallesindedir.
Sitte Melik Türbesi : 1196’da Emin Seyfeddin Şah bin Süleymân tarafından yaptırılmıştır. Divriği ilçesindedir. Şehinşah türbesi olarakda bilinir.
Kâdı Burhâneddîn Türbesi : 1398’de yapılmıştır. Türbe Kadı Burhâneddîn İlkokulu bahçesindedir.
Çobanbaba (Şeyh Çoban) Türbesi : Suşehri’nin Çobanlı Yaylasındadır.
Eğriköprü : Sivas-Malatya yolu üzerinde Selçuklular zamanında yapılmıştır.
Sivas Kalesi : Sivas tarihi kadar eski olan kalenin kimin tarafından yapıldığı kesin olarak bilinmemektedir. Bizanslılar döneminde Justinyen devrinde büyük tamir görmüştür. Türklerin eline geçtikten sonra çeşitli dönemlerde tamir görmüştür.
Aşağı Kale ve Yukarı Kale : Koyulhisar ilçesindedir. Yalçınkaya üzerine kurulmuş olan ve Kale-i zir de denilen Aşağı Kalenin bugün sadece duvar kalıntıları vardır. Yukarı Kale ise Kale-i Bâlâ diye anılır. Uzun Hasan tarafından yaptırıldığı söylenen kalede pek çok sayıda ev, su sarnıcı, anbar ve cephanelik vardır.
Divriği Kalesi : Mengücekoğulları tarafından 13. asırda yaptırılmıştır. İç ve dış kale olmak üzere iki bölümdür. Dış kalenin surlarının büyük kısmı yıkık vaziyettedir. İç kalede Seyfeddin Şah tarafından yaptırılan bir cami vardır.
Hafik Gölleri
Eğriçimen
Sızır Çağlayanı
Tödürge Gölü
Koyunkaya Mesiresi
Karaçayır
İçme ve Kaplıcalar
Balıklı Çermik : Kangal ilçesine 17 km mesafede Kavaklıdere mevkiindedir. Konaklama tesisleri mevcut olan kaplıcanın suyu; dolaşım sistemi hastalıklarına, ağır olmayan kalp yetmezliklerine, yüksek tansiyona, damar sertliklerine, solunum sistemi hastalıklarına, romatizmal hastalıklarıyla, kronik iltihaplı kadın hastalıklarına iyi gelmektedir. Havuzlarda bulunan insandan kaçmayan balıklar, vücudun hastalıklı bölgesine yaptıkları mikro-masaj ve salgıları ile cilt hastalıklarına; küçük yılanlarında yılancık hastalığının bulunduğu yere sarılıp sıkmaları suretiyle tedavi ettiklerinden tavsiye edilmektedir.
Akçaağıl Kaplıcası : Suşehri’ne 9 km uzaklıkta Akçaağıl köyündedir. Konaklama tesisleri mevcut olan kaplıca suyu içme olarak, karaciğer, safra kesesi ve barsak hastalıklarına; banyo ile romatizma, nefrit, nevralji ve kadın hastalıklarına faydalıdır.
Sıcak Çermik : Yıldızeli ilçesinin Direkli bucağındadır. Konaklama tesisleri mevcuttur.

0 yorum:

Haftalık En Çok Okunanlar