Şirin Kırşehir

17.11.12

Gülşehri (Şeyh Ahmet Gülşehri)

Gülşehri Parkı İçinde Bulunan Türbe
Gülşehri (Şeyh Ahmet Gülşehri)
1250 yılında Kırşehir'de doğduğu sanılmaktadır. Anadolu edebiyatının kurucularındandır. Aşıkpaşa gibi o da, çağın tasavvuf merkezi olan Kırşehir'de doğmuştur. İslam ilmine ve İran edebiyatına hakim birisidir, renkli bir anlatım özelliği olan şairin şiirleri öğretici olmaktan çok lirik yani eğiticidir. Çağının önde gelen şairlerindendir. Soyut bilgileri ve tasavvufa ait görüşlerini sunarken bile kuruluktan ve sıradanlıktan kurtulabilen usta şair gücü vardır. Dili sade ve güzel, vezinde ustadır. Şeyhi olan Ahi Evran'ın menkıbeleri hakkında bir mesnevi yazan ve ancak birkaç şiiri ele geçmiş olan Gülşehri'nin asıl değerli yapıtı, büyük gizemci Feridun-i Attar'dan çevirdiği Mantıkut Tayr (Kuş Dili)'dir. Gülşehri, bu eserde yaşadıklarından edindiği izlenimlerle, görüp duyduklarını da katarak, birçok şöyleşilerle zenginleştirerek, yeniden yazmış gibidir. 1317 yılında bitirdiği Mantıkut Tayr'ın sonunda Türkçede, Arapçadan bile güzel bir mesnevi yazdığını belirterek şöyle öğünmüştür:

Mantıkut Tayr'ı Attar eyledi
Parsica kuş dilini söyledi.
Anı, Türki suretinde biz dakı
Söyledik tazi gibi Tanrı hakı

Çün Felek-name düzelttük şah var
Parsica that u tac-ı zernigar
Kuş dilinde dahi taziden lâtif
Mantıkut Tayr eyledik anaharif.

Bu sözlerde anlaşılıyor ki Gülşehri'nin ''Felekname'' adlı Farsça bir eseri daha vardır. Gülşehri, 14. yüzyıla damgasını vuran değerli bir Türk ozanıdır. Şiirlerinde Allah aşkı, ahlak gibi düşünceleri işleyen Ahmet Gülşehri 1335 yılında ölmüştür. Mezarı Kırşehir'dedir.


0 yorum:

Haftalık En Çok Okunanlar