Şirin Kırşehir

17.11.12

Atatürk'ün Kırşehir'e Gelişi (24 Aralık 1919)

Atatürk Kırşehir'de
Atatürk'ün Kırşehir'e Gelişi (24 Aralık 1919) 
Mustafa Kemal Atatürk Sivas'tan Ankara'ya yola çıkarken, Heyeti Temsiliyenin mevcut bütün parası, ancak yol için 20 yumurta, 1 kilo peynir ve 10 ekmek almaya yetmiştir. Otomobillerin benzini Sivas Amerikan Okulundan hediye olarak sağlanmıştır. Sivas Osmanlı Bankası Müdüründen, zorla 1000 lira borç alınmıştır. Kalan miktarlar ise; yollarda dergahlardan, bulununlan yerin ileri gelenleri ve halk tarafından karşılanmıştır. Kayseri'de heyet üyelerinden Hakkı Behiç'in hastalığı dolayısıyla kar ve fırtınaya göğüs gererek Orta Anadolu'nun geniş ufuklu bozkırlarında batıya doğru yol alınmaya başlamıştır.Kafile, Kırşehir yolunda Mucur'a da uğradı. Atatürk'ün Mucur'a gelişi Kırşehir'de yankı buldu. Sivas kongresinin kararları elden ele dolaşıyor, kahvehanelerde topluluklarda, sokaklarda okunarak, herkese anlatılıyordu. Atatürk'ü Kırşehir'de karşılamak için hazırlıklar yapılıyordu. Zamanın vali vekili Ali Hikmet Bey, Gençler derneği üyelerinden Mustafa Nural, Reşat Özdeş ve Necati Bey karşılama programını ve düzenlemeleri yaptılar. Ali Hikmet Bey Görev dağılımını yaptı. 24 Aralık 1919 (1335) günü öğleden önceki saatlerde Mucur'dan hareket eden kafile öğle saatlerinde Kırşehir'e ulaştı, 200 kadar atlı Gölhisar Çiftliği civarında tepelerde yerini almıştı. Başta Ali Hikmet Bey olamak üzere, Kırşehir'liler Yenice Mahallesi Kılıççı Köprüsünde yerini almıştı, tepelerden atlılar kalpaklarını sallayarak kafilenin geldiğini halka bildirdiler. Az sonra teperi aşan kafile Kılıççı Köprüsünde bekleyen halkla selamlaştılar ve kucaklaştılar. Burada çeşitli gösteriler yapıldı. Şimdiki Gazi İlkokulu önünde ve Kapıcı Camii civarında kurbanlar kesildi. Kafile doyuruldu, buradan hükümet binasına gidildi. Şehrin genel durumu hakkında Ali Hikmet Bey tarafından bilgi verildi ardından Belediye daha sonra ise Kale İdadi Okuluna uğrandı. Oradan Gençlik Derneğine gidildi, Gençlik Derneği Başkanı Sıtkı Doğu konuklara hihaben bir konuşma yaptı. Ardından Mustafa Kemal'de bir konuşma yaptı. Atatürk buradaki topluluğa şöyle seslendi: Atatürk burada Kırşehir'lilere hitaben şöyle seslenmiştir:
''Milli varlığımız, onun kudreti, başımıza gelen ve gelecek olan bütün felaketleri def ve ref edecek kadar kuvvetli, güvendiricidir. Sevr ahitnamesi ile haksız olarak yurdumuzu işgal edenlerden hakkımızı almak için uğraşacağız. Erzurum ve Sivas Kongrelerinde millet mümessilleri misakı milli esasları dahilinde gayelerimizi tahahkuk ettirmek için gerekli kararları aldılar. Hiç birşeyden yılmayacağız, yokluktan sıkılmayacağız. Büyük ve asil milletimizin varlığı, kudreti mutlaka istikbali ve istiklali kurtaracaktır. Terakki yolunda medeniyet kuracağız. Mensup olduğumuz milletin tarihi dünyanın tanıdığı en büyük varlıktır.''
Bu sırada uzatılan hatıra defterine ise kendi el yazıları ile şu metni yazmıştır:
''Kırşehir gençleri, vatanımızda gençliğin kıymetli bir emmuzeci olduklarını isbat edecek efkar-ı metine ve musube ile mütehalli bulundukları kanaatı ile vaz-ı imza eyleriz''
Atatürk, Kırşehir Müdafayı Hukuk Cemiyeti Başkanı Müftü Halil Gürbüz ile beraber dışarı çıktılar, çalışmalar hakkında bilgi hakkında bilgi verildi. Ardından Sait Efendioğlu Mustafa Efendi'ye ait ırmak kenarındaki konağa geçildi. Gece şehrin ileri gelenleri ile temaslar yaparak genel durum hakkında fikir alışverişinde bulundular. Gece fener alayları tertiplendi. Atatürk'ün kaldığı evin önüne gelen fener alayına katılanlara şöyle seslendi:
''Aziz ve mübarek vatanımızı kurtarmak için bütün münevverlerin, herkesin hazır olması lazımdır. İstanbul'a gitmeyeceğiz, Anadolu en büyük hazinedir. Sine-i Vatanda istihlas çarelerini beraberce, ölünceye kadar aramaya, temin etmeye çalışacağız. Gençlerin, Kırşehir'lilerin duyguları hepimizin müşterek davasıdır. Sizlerin bu asil duyguları bizi çok mütahassız etti. Ben ve arkadaşlarım sizleri sevgiyle selamlarız''
Heyeti Temsiliye üyeleri 25 Aralık 1919 günü sabahın erken saatlerinde Kaman'a doğru uğurlandı. Heyet üyeleri bir gün de Kaman'da kaldıktan sonra, Ankara'ya doğru harekete geçtiler.
Kırşehir Kurtuluş Savaşında üzerine düşen görevi fazlasıyla yapmıştır. Hem cepheye asker göndermiş hem de civarda çıkan ayaklanmaların bastırılmasında büyük rol oynamıştır. Hamit'li Rıza Bey burada öne çıkar. Yozgat ve civarında çıkan ayaklanmanın bastırılmasında önemli katkılar sağlar, Kırşehir Milletvekili Hamit'li Rıza Bey, daha sonra Atatürk ile ters düştüler ve Ankara İstiklal Mahkemesi, Rıza Bey'i ölüm cezasına çarptırdı

0 yorum:

Haftalık En Çok Okunanlar