Şirin Kırşehir

18.11.12

Hititler Devrinde Kırşehir

Hitit Güneşi
Hititler Devrinde Kırşehir
Milattan önce 2000'in başlarında Orta Anadolu'ya yerleşen Hititler, sayıca az olmalarına rağmen, uygarlıkları ve silah üstünlükleri sayesinde buraları kolayca ele geçirdiler. Mezopotamya'da olduğu gibi ilk önce birbirleriyle çarpışan küçük şehir devletleri kurdular. Daha çok Kızılırmak kıvrımı içinde yerleşen Hititler, Proto Hititlerle karışıp kaynaştılar. Hititler geldikleri zaman Anadolu'da yirmiyi aşkın dil konuşuluyordu. Bunların arasında beş-altısını ulusal dil seçtiler. Kızılırmak dolaylarında Kasit, Harri, Lavit ve Mitaniler, kuzeyde saldırgan Gaskalar ve Kıssuvadana'lar, güneyde ise Arzava'lar vardı. Hitit sözüne İncil'de bir kaç kez rastlanır, Hazreti İbrahim'in karısı Sarra'nın Hititlerden olduğu söylenir. Kırşehir'in tarihi Hitit tarihi ile bütünleşir, 1931 yılında Fransız arkeolog Lovi Delaporte tarafından Hashöyükte yapılan ve tamamlanamayan kazılarda Hititlerle ilgili eserler bulunuşu, Savcılı Dokuz Köyünün yakınındaki höyüğün üzerinde bulunan ve şuan Kaman Kalehöyük Arkeoloji Müzesinde bulunan Öküz Başı Taşı, Mucur civarında bulunan, topraktan pişirilmiş iki boğa heykeli Kırşehir'in Hititlere bağlı bir yerleşim yeri olduğunu ortaya koyuyor. Kırşehir, Kibert'in Haritasında Aqua Saravenae (Su Şehri) diye tanıtılır. Bu ismin Hititler Devrinde verildiği sanılmaktadır. Hitit egemenliği yavaş yavaş Kapodokya'ya ve Koman'a: Hitit Halkı ise Kuzey Suriye tarafında Kargamış ile sahil arasına atıldığı zaman Hititlerle birlikte Anadolu'ya yerleşen ve aynı ırktan olan Frigyalılar milattan önce 13. yüzyılda sınırlarını doğuya doğru genişleterek Kırşehir'i ele geçirirken, Magaz (Kayseri) ve Tian gibi şehirleri de ele geçirmişlerdir. Bu dönemde Kırşehir'in adının Parnasos olduğu bilinmektedir. M.Ö. 6. yüzyılda bütün Anadolu gibi Pers (İran) İmparatorluğuna katılan Kırşehir, M.Ö. 4. yüzyılda Büyük İskender tarafından Makedonya Devletine katılmıştır. Hacı Turanoğlu Şah Mehmet vakfıyesinde Kırşehri adı geçmektedir, bu ismin Abbasiler devrinde Anadolu'ya akın eden ve bu topraklara yerleşen Türk Toplulukları tarafından verildiği anlaşılmaktadır.

0 yorum:

Haftalık En Çok Okunanlar