Şirin Kırşehir

25.12.12

Kırşehir Mucur Yeraltı Şehri

KIRŞEHİR YER ALTI ŞEHİRLERİ

Mucur Yeraltı Şehri

Roma döneminde M.S. 2.yüzyılda Hristiyanlık bu bölgede hızla yayılmış, puta tapanlarla, Hristiyanlar arasında büyük bir mücadele yaşanmıştır. Kapodokya bölgesinde 3. ve 4. yüzyıllara ait Hristiyanlar'ın yoğun baskıdan korunmak, sığınmak ve ibadet etmek amacıyla yaptığı pek çok yeraltı şehri vardır, bu şehirler kayalara oyularak gizlenme ve korunma imkanı sağlamıştır. Kırşehir sınırları içinde bu şehirlerden çok sayıda bulunmaktadır; bu yer altı şehirlerinden en önemlileri ise; Mucur Yeraltı Şehri, Kepez Yeraltı Şehri ve Dulkadirli Yeraltı Şehri'dir.

MUCUR YERALTI ŞEHRİ

Mucur Yeraltı Şehri, Kırşehir ili, Mucur ilçesi, merkez Solaklı mahallesi içerisinde bulunmaktadır. Roma döneminde savaş ve baskınlar sırasında halkın korunması amacıyla yapıldığı bilinmektedir. Yumuşak kayalara oyularak yapılan yeraltı şehri, yerden 7-8 metre derinliktedir. Kırşehir Aşıkpaşa Türbesi yakınlarına kadar uzandığı tahmin edilmektedir. Yeraltı şehri bugüne kadar temizlenen oda, salon ve koridorlarıyla geniş kapsamlı bir görünümde olup, dikkat çekicidir. 42 odaya sahip olan yeraltı şehrinde bir mekandan diğerine geçmek için yapılmış ve insanların ancak eğilerek ilerleyebilecekleri genişlikte olan dehlizler, daha çok küçük baş hayvanların barınabileceği genişlikte olan ahırlar, ibadet yerleri, dehlizleri bölmek, herhangi bir saldırı durumunda odaları kapatabilmek amacıyla yapıldığı tahmin edilen büyük hacimli ve dairesel şekilli taş kütleler olan kapak taşları ve yer üstüne açılan havalandırma ve duman bacaları bulunmaktadır.

0 yorum:

Haftalık En Çok Okunanlar