Şirin Kırşehir

26.12.12

Ozanlar Diyarı Şirin Kırşehir

Kırşehir Her Çağda Edebiyat ve Sanatın Filizlendiği Bir Şehirdir
Bugün anonim olarak bilinen çoğu türkünün ve derlemenin kaynağı Kırşehir ve yöresinde yaşayan sanatçılara aittir. Ozan geleneğinde eserler kayıt altına alınmadığından, Kırşehir türküleri, birçok yörede kaynak gösterilmeksizin farklı ağız ve yorumlarla söylenmektedir. Kırşehir'li ozanlar, genellikle mütevazi bir hayat sürmüşler, gözü tok ama gönlü zengin yaşamışlardır. Sazlarıyla, sözleriyle geçmişi bugüne, bugünü geleceğe taşımışlar, toplumun yaşam biçimlerini, düşünce ve duygularını, olaylara bakış açılarını saz ve sözle dile getirmişlerdir. Dadaloğlu, Şemşi Yastıman, Muharrem Ertaş, Neşet Ertaş, Aşık Musa, Aşık Said, Aşık Seyfullah, Çekiç Ali ve daha birçok ozan bu geleneğin temsilcileridir.

0 yorum:

Haftalık En Çok Okunanlar