Şirin Kırşehir

7.1.13

Ömerhacılı (Kuş) Kalesi (Kırşehir Kaleleri)

Kaman ilçesine bağlı Ömerhacılı Kasabası'nın yaklaşık 1.5 km. kadar kuzeybatısında yer almaktadır. Kaleye ulaşım tali bir yol ile yapılmaktadır. Kale ulaşılması son derece güç, sarp bir kayalık üzerine konumlandırılmıştır. Kuzey-güney doğrultulu Ömerhacılı (Kuş) Kalesi, 1630 m. yükseltiye sahiptir. Savunma açısında son derece korunaklı bir alanda yer almaktadır. Kalenin duvar yapılarında ilk göze çarpan mimari tarzının bir ortaçağ yerleşmesine benzerliğidir. Kalenin hem giriş kısmında hem de batısında harç kullanılarak yapılmış duvarlara rastlanır. Ancak kalenin giriş kısmında bir başka ifade ile güneybatısında erken demir çağı kalelerinde görülen büyük kesme taşlardan oluşturulan duvar yapılarına da rastlanılmaktadır.

Ömerhacılı (Kuş) Kalesi
Bunun yanında yine kalenin kuzeybatısında da büyük kesme taşlardan oluşturulan yaklasık 3 m. kadar devam eden duvar izlerine rastlanmaktadır. Bu alanın hemen alt kısmında ise Yağmurlukale (Gavurkale)'de örneğine rastlanan ve su tüneli olduğu düşünülen bir başka mekanın varlığı söz konusudur. Anadolu kalelerindeki bu tür mekanların kalenin dışardan herhangi bir tehdide maruz kaldığı zamanlarda çoğunlukla kullanıldığı bilinmektedir. Kalede farklı amaçlarla kullanılan bazı mekanlara da rastlanmıştır. Bu mekanlardaki duvar yapıları oldukça sağlam durumdadır. Duvarlar gerçek yükseltilerini kaybetmekle beraber 2 m.ye yakın yükseltileri bulunan duvarlar vardır. Bu mekanların duvar yapılarında gözlenen mimari bulgular ortaçağ yapılarında görülen duvar izlerine benzerdir. Ancak kalenin diğer yönlerindeki duvarlar büyük oranda tahrip olmuştur. Verilere göre kalenin duvarları kalenin üzerine kurulduğu anakaya ile bütünlük sağlamaktadır. Bir başka ifadeyle kale, anakayanın doğal şekline uydurulmuştur. Duvarın bittiği yerde anakaya adeta bir duvar görevi görmektedir. Kalenin ortalarında, bu duvar yapılarından başka, anakaya üzerine oyularak yapılmış kaya oyuklarına rastlanmaktadır.

0 yorum:

Haftalık En Çok Okunanlar