Şirin Kırşehir

24.1.13

Kırşehir'de Gezilecek Yerler

Cacabey Meydanı
KIRŞEHİR
Alâeddîn Câmii : Kırşehir Kale’de İkinci Alâeddîn Keykubât tarafından 1242’de yaptırılmıştır. 1893’de Ahmed Arif Bey baştan başa tamir ettirmiştir.
Ahi Evran Câmii ve Türbesi, Ahi Evran Külliyesi : On dördüncü asırdan kalmadır. Ahiliğin kurucusu Ahi Evran'ın türbesi camii içinde yer alır. Kırşehir’in en önemli tarihi eserlerindendir.
Caca Bey Medresesi : 1273’de Kırşehir Valisi Caca Bey (Cacaoğlu Emir Nûreddîn) tarafından yaptırılmıştır. Bugün cami olarak kullanılmaktadır. Medresenin cami, imaret ve tekke kısmı yıkılmıştır. Caminin minaresi ayaktadır. Caca beyin türbesi medresenin yanındadır. Caca Bey Medresesi dünyanın ilk gözlemevi (rasathane) olarak inşa edilmiş yapısıdır.
Melik Gazi Türbesi : 1250’de Melik Gâzi’nin eşi Muhterem Hâtun tarafından yaptırılmıştır. Anadolu Selçuklularına ait güzel bir kümbettir. İçinde Mengücekoğlu Beyi Muzaffereddîn Bahşemşah’ın ve eşinin kabri vardır.
Aşık Paşa Türbesi : Aşık Paşa için 1333’te tamamı mermerden yapılmıştır. 1935’te tamir gören türbeyi Aşık Paşa’nın yeğeni Eretna Veziri Ali Şah Ruhi yaptırmıştır.
Kesik Köprü : Selçuklular zamanında yapılan köprü, Kızılırmak üzerinde olup, halen niğde, Adana ve Konya illerine ulaşımı sağlamaktadır.
Kesikköprü Kervansarayı : Kesikköprü köyündedir. Selçuklu mimari özelliklerini bütün ihtişamı ile yansıtmaktadır.
Hitit Kalıntıları : Kırşehir’e 40 km uzaklıkta Hashöyük mevkiindedir. Hititlere ait eski bir şehir kalıntısı ve bazı eserler ortaya çıkarılmıştır.
Üçayak Kilisesi: Bizanslılar tarafından yapıldığı düşünülmektedir, yıkılmak üzeredir.
Mucur Yeraltı Şehri : Mucur ilçesinin Solaklı Mahallesindedir. Bizans dönemine ait olan yer altı şehri daha çok sığınak şeklindedir. Toplam 42 odası olan şehrin gerekli tamiratı yapılarak turizm hizmetine açılmıştır.
Hirfanlı Barajı ve Gölü : Kaman ilçesinin 19 km güneybatısında Kızılırmak üzerine kurulmuştur. Büyük Oba köyünün hemen yakınında bir plaj bulunmaktdır. Günü birlik gidilen mesire yeridir.
Seyfe Gölü : Çevresinde yabani av hayvanları vardır. Göl çevresinde turistik tesisler mevcutur.
Kaplıcalar ve İçmeler : Kaplıcalar bakımından zengin yörelerden biridir. Başlıca kaplıcaları şunlardır.
Terme Kaplıcası: Kırşehir merkezde bulunmaktadır.
Karakurt Kaplıcası : Kırşehir’e 18 km uzaklıkta karalar köyündedir.
Kaman Kalehöyük Arkeoloji Müzesi ve Japon Bahçesi: Kalehöyük kazılarında çıkan tarihi eserler bu müzede sergilenmektedir, müze civarında Japonya sınırları dışında bulunan en büyük Japon Bahçesi yer almaktadır.

0 yorum:

Haftalık En Çok Okunanlar