Şirin Kırşehir

24.1.13

Konya'da Gezilecek Yerler

Konya
KONYA
Konya Kalesi : Varlığı bilinen, fakat yeri bir türlü tespit edilemeyen tarihi Konya kalesine ait Hastahane caddesinde bir şahsa ait arsada kazı yapılırken 5 m derinlikte 50x70 cd ebadında düz satıhlı halde duvar taşları bulunmuştur.
Gevale Kalesi : Takkeli dağının bir yamacında sarp ve sivri tepe üzerinde yapılmıştır.
Beyşehir Kalesi : Yapılış tarihi bilinmeyen kalenin sadece kapısı vardır.
Alâeddîn Câmii : 1156 senesinde Anadolu Selçuklu Sultanı Birinci Rükneddîn Mes’ûd zamanında temeli atılıp inşasına başlanmış, zaman zaman duraklamalar geçirmesinden dolayı Birinci Alâeddîn Keykubat zamanında tamamlanabilmiştir.
Sahip Ata Külliyesi : Selçuklu vezirlerinden Sâhip Ata Fahreddîn Ali tarafından 1258-1283 yılları arasında yaptırılmıştır.
Sadreddîn Konevî Câmii ve Türbesi : Şeyh Sadreddîn Mahallesindedir.
Mevlânâ Türbesi ve Mevlevi Dergahı Külliyesi : Türbede dünyada nur ve feyiz saçan büyük evliya, İslam alim ve mütefekkiri, hak aşığı, Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî hazretleri medfundur. Selîmiye Câmiinin doğusunda, Üçler Mezarlığının kuzeyindedir.
İplikçi Külliyesi : Alâeddîn Tepesinin doğusunda İkinci Kılıç Arslan’ın vezirlerinden Şemseddîn Altunba (Altınağa) yaptırmıştır.
Selîmiye Câmii : Mevlânâ türbesinin yanındadır. 1565’te Mimar Sinan’ın yaptığı tahmin edilmektedir. Çift minarelidir.
Güdük Minâre Mescidi : Akşehir’de Sultan Birinci Alâeddîn Keykubat zamanında Muhtesip Emînüddîn Hacı Hasan tarafından 1226’da yaptırılmıştır.
Taş Medrese ve Mescidi : Akşehir’de Fahreddîn Ali Sâhip Ata tarafından külliye olarak 1250’de yaptırılmıştır.
Eşrefoğlu Câmii : Beyşehir ilçesinin İçerişehir mahallesindedir.
İsmâil Aka Medresesi : Beyşehir’de Eşrefoğlu Câmiinin batısında 1369’da İsmâil Aka tarafından yaptırılmıştır.
Lala Mustafa Paşa Külliyesi : Ilgın ilçesindedir. Mimar Sinan’ın yaptığı külliye cami, imaret, arasta ve kervansaraydan meydana gelmiştir.
İkinci Selim Külliyesi : Karapınar ilçesinde Sultan İkinci Selim tarafından 1563’te Mimar Sinan’a yaptırılmıştır.
Şeyh Sücâeddîn Türbesi : Musalla Mezarlığındadır.
Fakih Dede Türbesi : Burhandede Mahallesinde 1454 senesinde tasavvuf alimi Burhaneddîn Fakih için yaptırılmıştır.
Nasreddin Hoca Türbesi : Akşehir’dedir. Tamirler yüzünden ilk orijinal yapı özelliğini kaybetmiştir.
Seyyid Mahmûd Hayrânî Türbesi : Akşehir’de ve şehrin batısındadır. 1268’de yaptırılan türbe, Karamanoğlu İkinci Mehmed zamanında tamir ettirilmiştir.
Tavus Baba Türbesi : Konya’nın mesire ve tarihi yeri olan Meram’dadır. Sultan Alâeddîn Keykubat devrinde Konya’da vefat etmiş olan Şeyh Tavus Mehmed el-hind medfundur.
Argıt Han (Altınapa Hanı) : Konya-Akşehir yolu üzerinde Şemseddîn Altunba tarafından 1201’de yapılmıştır.
Kızılviran (Kızılören) Hanı : Konya-Beyşehir yolunda, Birinci Gıyâseddîn Keyhüsrev tarafından 1205’de yaptırılmıştır.
Sultan Han : Konya-Aksaray yolu üzerinde Birinci Alâeddîn Keykubad zamanında 1229’da yapılmıştır. 1278’de tamir gören yapı,yaklaşık 5000m2’lik bir alanı kaplar.
Horozlu Han : Konya-Akşehir yolu üzerinde Emir Câmedâr Eseddüddîn Ruz-apa tarafından 1246-1249 yılları arasında yaptırılmıştır.
Ishaklı Han : Akşehir-Çay yolu üzerinde Fahreddîn Ali Sâhip Ata tarafından 1249’da yaptırılmıştır.
Kopu Câmii : Eski Odun Pazarı Semtinde Post Nişin Pir Hüseyin Çelebi tarafından 1568’de yaptırılmıştır.
Aziziye Câmii : Türbe caddesinde 1671-76 seneleri arasında Dâmâd Mustafa Paşa tarafından yaptırılmıştır.
Şemsi Tebrizî Mescidi ve Türbesi : Şems Mahallesindedir.
Taş Mescid : Sultan Birinci İzzeddîn Keykavus zamanında Hacı Ferruh tarafından 1215’te yaptırılmıştır.
Sırçalı Mescid : On üçüncü asırda yapıldığı tahmin edilen mescid, zengin çini mozaik süslemeleri ve tuğla örgüsüyle çok orijinal bir yapıdır.
Tâhir ile Zühre Mescidi : Beyhekim Mahallesindedir.
Ali Gav Medresesi : Tarla Mahallesindedir. Yapım tarihi ve kim tarafından yapıldığı bilinmemektedir.
Tâcül Vezir Medresesi ve Türbesi : Dedebahçe Semtinin doğusunda İkinci Gıyâseddin Keyhüsrev devri vezirlerinden Tâceddîn Mehmed Bey tarafından yaptırılmıştır.
Sırçalı Medrese : Gazi Alemşah Mahallesinde Sultan İkinci Alâeddîn Keykubat’ın Lalası Bedreddîn Müslih tarafından 1242’de yaptırılmıştır.
Karatay Medresesi : Alâeddîn tepesinin kuzeyinde Emir Celâleddîn tarafından 1251’de yaptırılmıştır.
Küçük Karatay Medresesi : Karatay Medresesinin karşısında 1248-1250 yılları arasında Celâleddîn Karatay’ın kardeşi Kemaleddîn Timûrtaş tarafından yaptırılmıştır.
İnce Minâreli Medrese : Alâeddîn Tepesinin batı eteğinde Selçuklu vezirlerinden Sâhip Ata Fahreddîn Ali tarafından 1260’da yaptırılmıştır.
Has Bey Darülhuffazı : Gâzi Alemşah Mahallesinde, Karamanoğlu İkinci Mehmed Bey zamanında Hacı Has Bey oğlu Mehmed Bey tarafından 1421’de yaptırılmıştır.
Nasuh Bey Darülhuffazı : Karamanoğlu İkinci İbrâhim Bey zamanında Kâdıoğlu Nasuh Bey tarafından yaptırılmıştır.
Ulu Câmii : Akşehir’de on üçüncü asrın başlarında yaptırıldığı tahmin edilmektedir.
Rüstem Paşa Kervansarayı : Ereğli ilçesinde Kânûnî Sultan Süleymân devri sadrazamlarından Rüstem Paşa, Mimar Sinan’a yaptırmıştır.
İkinci Kılıçarslan Köşkü : Alâeddîn tepesinin kuzey yamacında yer alan bu köşkü birinci Alâeddîn Keykubat tamir ettirdiği için uzun süre Alâeddîn köşkü olarak bilinmiştir.
Keykubat Sarayı : Beyşehir Gölünün güney batı kıyısında Birinci Alâeddîn Keykubat’ın emriyle 1236’da veziri Mimar ve Nakkaş Sâdettin tarafından yaptırılmıştır.
Hitit Şehri : Konya’ya 7 km uzaklıkta Karahöyük’te çıkarılmıştır.
Çatal Höyük : Konya’dan 50 km mesafede olup, Anadolu’da insanlığın bilinen ilk yerleşme merkezlerinden biridir.
İvrit Anıtı : Tarihin ilk tarım anıtı olup, Hitit devrinden kalma bir kabartma taştır.
Eflatunpınar : Hitit Çeşmesi Anıtı olup, M.Ö. 1300-1200 yıllarından kalmadır. Beyşehir’e 15 km mesafededir.
Ak Manastır : Konya-Silifke yoku üzerinde, kayaya oyulmuş bir manastırdır. 274 senesinde Saint Horion adına yapılmıştır.
Haghia Kilisesi : Sille’de 327 senesinde yapılmış olup, Anadolu’daki en eski kiliselerden biridir.
Bizans Çağı Kalıntıları : Cihanbeyli Akçaşar köyünde tarihi kalıntılardır.
Mağaralar : Merkez ilçeye bağlı Küçükmuhsine köyü yakınında irili ufaklı bin mağaranın içi renkli resimlerle bezenmiştir.
Tabii Güzellikler : Konya; tabii güzellikler, mesire yerleri, tabii baraj, göl kenarları bakımından zengin sayılır. Başlıca mesire yerleri şunlardır :
Meram Bağları : İl merkezinin batısında tarihi yeşillikler içinde bir dinlenme yeridir.
Dede Bahçe : Alâeddîn Tepesinin kuzeybatısında tarihi bir bahçedir. Burayı Selçuklular zamanında Tâceddîn Ahmet Bey yaptırmıştır.
Alâeddîn Bahçesi : Alâeddîn Tepesindedir. Çok eski tarihe sahip olan bahçe son yıllarda belediye tarafından ağaçlandırılıp düzenlenmiştir.
Yakamanastırı : Beyşehir’e 6 km uzaklıkta zengin tabii bitki örtüsü ve bol su kaynaklarına sahip bir mesire yeridir.
Çamlıköy : Akşehir ilçesinin 14km güneyinde çok güzel manzaralı bir dinlenme yeridir.
Beyşehir Gölü : Göl kıyıları çok güzel mesire yeridir. Göl çevresi çam ormanları ile kaplıdır.
Akşehir Gölü : Çevresi ormanlarla kaplı olan gölün kıyıları güzel mesire yerleri ile doludur.
Damla kayası : İl merkezi yakınında Sille bucağında ağaçlıklı ve suyu bol bir mesire yeridir.
Ilgın Kaplıcası : Ilgına 2 km uzaklıktadır. Türkiye’nin en bakımlı kaplıcalarından biridir. Modern bir kaplıca olup romatizma, nefrit, polinefrit, kadın ve cilt hastalıklarına faydalıdır.
Çavuşçu Köyü Ilıcası : Tesisleri mevcut olmayan bu ılıcaya bölge halkı banyo için gitmektedir.
Seydişehir Ilıcası : Seydişehir’e 1,5 km uzaklıkta ağaçlar ve bahçeler arasındadır. Romatizmal hastalıklar başta olmak üzere çıbanlara ve kaşıntılı yaralara iyi gelmektedir.
Kuşaklı Çamuru ve Kaplıcası : Beyşehir’e 25 km uzaklıktadır. Çevresi ağaçlarla kaplıdır. Romatizma, çıban, ekzama ve diğer deri hastalıklarına iyi gelmektedir. Tesisleri yoktur.
Höyük-Köşk Köyü Hamamı : Beyşehir-Karaağaç karayolunun doğusunda Höyük ilçesine 5 km uzaklıktadır. İçme şeklinde kullanıldığı zaman özellikle böbrek hastalarına faydalıdır.

0 yorum:

Haftalık En Çok Okunanlar