Şirin Kırşehir

7.1.13

Yağmurlukale (Gavurkale) Kalesi (Kırşehir Kaleleri)

Kırşehir il merkezine bağlı Yağmurlu Kale Köyünün yaklaşık 1 km. kadar doğusunda yer almaktadır. Yağmurlu Kale sınırları içerisinde kalmaktadır. Kalenin 1 km. kadar doğusunda ve tepenin diğer yamacında Karıncalı Köyü bulunmaktadır. Çevresindeki alana tümüyle hâkim bir konumda yer alan kale, 1725 m. yükselti ile bölgedeki kaleler arasında en fazla yükseltiye sahip olandır. Kale bağlı bulunduğu tepenin en yüksek noktasında yer almaktadır. Bu yönü ile çok korunaklı ve savunmaya son derece elverişli bir alandadır. Araştırmalara göre duvar yapılarında görülen mimari olgular, kalenin bir ilk Tunç Çağı kalesi olduğu izlenimini vermektedir. Ayrıca kalenin güney eteklerinde ilk Tunç Çağı keramiklerine de rastlanmıştır. Kalenin duvar örgüsü ilk tunç çağı kalelerinin duvar örgü sistemi olan kuru duvar örgü tekniği ile yapılmıştır.

Yağmurlukale (Gavurkale) Kalesi
Kale, doğal koşullarla tahrip olmakta ve duvar yapıları gün geçtikçe mimari yapısını kaybetmektedir. Kalede yer yer kaçak kazı çukurlarına ve değişik şekillerdeki taşlardan oluşturulmuş farklı amaçlarla kullanılan mekân izleri vardır. Kalenin bağlı bulunduğu yükseltinin en üst noktasında tümülüs olarak değerlendirebileceğimiz bir yapıda bulunmaktadır. Yani kalenin en üst noktasında tümülüs, onun eteklerinde de kale yer almaktadır. Kale ve tümülüste aynı tip yapı malzemeleri kullanılmıştır. Kuzey-güney doğrultulu kalenin giriş kısmı doğu taraftadır. Ancak kalenin duvar yapıları büyük oranda tahrip olmuştur. Kalede yer yer kaçak kazı izlerine de rastlanmaktadır. Kalenin doğu eteklerinde anakayanın oyulması ile oluşturulan bir mekanın varlığı söz konusudur. Bu mekanın kuzeyinde derinlemesine inilen bir alan daha vardır. Bu alanın, daha çok Anadolu’nun kuzeydoğusunda sıkça rastlanan su tünellerinin bir örneği ya da bir mağara kalıntısı olduğu düşünülmektedir.

0 yorum:

Haftalık En Çok Okunanlar