Şirin Kırşehir

25.12.12

Kırşehir Müzesi

Tarihi Heykel-Kırşehir
Kırşehir Müzesi, 1997 yılında ziyarete açılmıştır. Etnoğrafik ve arkeolojik eserler olmak üzere 6000'in üzerinde eser müze envanterine kayıtlıdır. Müzenin üst katı etnografik eserlere, alt katı ise arkeolojik eserlere ayrılmıştır. Arkeolojik eserlerin büyük bölümü, bölgede yapılan kazı ve yüzey araştırmalarından, özellikle Kaman Kalehöyük'ten getirilen eserlerden meydana gelmiştir. Arkeoloji bölümünde; erken bronz çağından itibaren Osmanlı Dönemi de dahil olmak üzere çıkarılan kazı buluntuları sergilenmektedir. Salonun bir köşesinde Roma dönemine ait mermer eser grubu bulunmaktadır. Selçuklu dönemi çocuk sandukaları ve mezar taşları ile başlayan İslami Dönem Eserleri, sikke vitrinleri ile Osmanlı dönemine kadar uzanmaktadır. Müzenin üst katında yeralan etnoğrafik eserler içerisinde, Kırşehir'de ortaya çıkan Ahilik ve Ahi Evran'ın tanıtımı ile ilgili çeşitli eserlerin sergilendiği ve Ahi Evran'a atfedilen başlık, mütteka, ahilik sancağı ve ahi fütüvvetnamesi ile secerenamelerin yer aldığı bölümler bulunmaktadır.

0 yorum:

Haftalık En Çok Okunanlar