Şirin Kırşehir

25.12.12

Kırşehir Kaman Kalehöyük Arkeoloji Müzesi

Kaman Arkeoloji Müzesi Girişi
Kalehöyük, Kırşehir ili Kaman ilçesinin 3 km doğusunda, Kaman Kırşehir karayolunun hemen kenarında yer almaktadır. Höyük 280 m çapında, 16 m yüksekliğinde tipik bir Anadolu höyüğüdür. Kaman Kalehöyük kazılarını, Japonya Ortadoğu Kültür Merkezi Başkanı ve Kaman Kalehöyük Kazı Heyeti Şeref Başkanı Prens Takahito Mikasa, 31 Mayıs 1986 günü başlatmıştır. Dr. Sachiro Omura başkanlığındaki kazı halen devam etmektedir. Burada yapılan kazılar, Kırşehir'in bilinen en erken yerleşim tarihine ışık tutmaktadır. En erken yerleşim, erken bronz çağına tarihlendirilmektedir. Kalehöyükte bugüne kadar saptanmış kültür katmanları şu şekilde özetlenebilir.

1.Kat: Osmanlı Dönemi (15-17 yy.)
2.Kat: Demir Çağı (M.Ö. 12-4 yy.)
3.Kat: Orta ve Genç Bronz Çağı (M.Ö. 20-12 yy.)
4.Kat: Erken Bronz Çağı (M.Ö. 23-20 yy.)

Kazı alanının hemen yanında Japon Anadolu Arkeoloji Enstitüsü ve Kaman Kalehöyük Arkeoloji Müzesi yer almaktadır. Ayrıca, kazı alanının yanında, Japonya sınırları dışındaki en büyük botanik bahçe olan ve Kalehöyük'te kazı çalışmalarını yürüten Japonlar tarafından yapılan Japon Bahçesi (Mikasanomiya Anı Bahçesi) yer almaktadır.

JAPON ANADOLU ARKEOLOJİ ENSTİTÜSÜ

Enstitü; Kaman ilçesi, Çağırkan beldesinde, Kalehöyük kazı evinin yanında bulunmaktadır. Enstitü'de; araştırma, depo ve lojman bölümü olmak üzere 3 bölüm vardır. Araştırma bölümü, kazıyla ilgili çalışmalar ve diğer araştırmalar için çeşitli laboratuvarlar, çalışma odaları, kütüphane, konferans salonu ve fotoğrafhaneyi içermektedir. Bu enstitünün çalışma amacı; arkeolojik kazı ve yüzey araştırmalarını yürütmek, kazı ve araştırmalardan elde edilen bilgileri ve eserleri incelemek ve yayınlanmasını sağlamaktır. Ayrıca bölge halkına; eski Anadolu tarihi hakkında bilgi aktararak, tarihi miraslarına sahip çıkmalarını sağlamak da Enstitü'nün en önemli amaçlarından biridir.

KAMAN KALEHÖYÜK ARKEOLOJİ MÜZESİ

Japan Hükümeti'nin ''kültürel mirası koruma programı'' kapsamında verdiği karşılıksız hibeden yararlanarak yaptırılan Kaman Kalehöyük Arkeoloji Müzesi, Kalehöyük'ün kendi formundan esinlenerek höyük görünümünde tasarlanmıştır. Gelen ziyaretçilerin kazı yöntemlerini ve aynı anda kazıda çıkarılan eserleri görme imkanı sağlayacak şekilde mimarisi düzenlenmiştir. 1500 m² kapalı alana sahip müze; 830 m² açık ve 470 m² kapalı sergi salonları, eserlerin inceleme-araştırma fotoğraflama ve restorasyonuna imkan tanıyan laboratuvar, audiovisual sergileme imkanı, konferans köşesi, kütüphane, depo ve idari bölümlerden oluşmaktadır. Müzenin ısıtılması, aydınlatılması, güvenliği ve kullanılacak malzemelerin seçiminde bölgenin iklim koşulları göz önünde tutularak gerekli çalışmalar yapılmış, bina kullanılırken en ekonomik çözümler düşünülerek mimari, tesisat ve kullanım ile ilgili projeler hazırlanmış ve uygulamaya geçirilmiştir.
Japon Bahçesi - Kaman
JAPON BAHÇESİ (MİKASANOMİYA ANI BAHÇESİ)
Dünya'nın Japonya sınırları dışındaki en büyük Japon Bahçesi olan anı bahçesi. Kaman ilçesi, Çağırkan Beldesi, Kalehöyük kazı alanının yanında bulunmaktadır. Japonya Ortadoğu Kültür Merkezi tarafından 1993 yılında, Japonya Prensi Takahito Mikasa'nın Kalehöyük Kazı Çalışmalarını anısına ve bölge halkına rekreasyon alanı yaratmak amacıyla yapılmıştır. Japon Bahçesi, Japonya sınırları dışında bulunan en büyük botanik bahçedir ve her yıl giderek daha çok ziyaretçi çekmektedir.  

0 yorum:

Haftalık En Çok Okunanlar